Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven – Malden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Praktijkinformatie

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 – 17.00 uur. Telefoonnummer: 024 – 358 17 00

Keuzemenu:

Spoed 1
Algemeen 2
Intercollegiaal overleg 3
Herhaalrecepten 4

 

Spoed avond, nacht, weekend: 024-3523579
Spoed overdag 024-3581700 (keuze 1)
Herhaalrecepten 024-3582230

Tussen 8.00 – 13.00 en 15.00 – 16.30 uur kunt u het praktijknummer bellen voor afspraken. Het aanvragen van visites en telefonische consulten graag voor 13.00 uur. Voor uitslagen kunt u het beste bellen tussen 15.00 en 16.30 uur. Na 16.30 uur zijn we alleen bereikbaar voor spoed en dringende zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten.

Van 10.45 -11.15 uur hebben wij een koffiepauze en overleg met de huisartsen, voor spoed zijn we bereikbaar op 024-3581700 (keuze 1)

Tussen 13.00 en 14.00 uur is de balie niet bemand i.v.m. lunchpauze en overleg met de huisartsen.

Op andere tijden staat het antwoordapparaat aan vanwege administratieve werkzaamheden, spreekuren van de assistentes en pauze. Voor spoedgevallen zijn wij wel de gehele dag bereikbaar.

Spoed
Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u voor spoedgevallen de praktijk bellen: 024 – 358 17 00 (keuze 1).
Tijdens de avond en nacht (17.00 – 08.00 uur) en in het weekend kunt u bellen naar de Centrale Huisartsendienst Nijmegen (CHN) tel. 024-3523579
Bezoek vindt alleen plaats na telefonisch overleg vooraf. De doktersassistente of verpleegkundige van de CHN kan op veel vragen antwoord geven. Zij verbindt u zo nodig door met een arts of maakt een afspraak voor een consult op de huisartsenpost.
De huisartsenpost is gevestigd op het spoedplein van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Weg door Jonkerbos 108, 6532SZ te Nijmegen. Volg de borden “Huisartsenpost”. Zie ook: www.hapnijmegenboxmeer.nl.
 
Spreekuur
Spreekuren bij de huisarts, praktijkverpleegkundige of doktersassistente vinden uitsluitend volgens afspraak plaats. Indien u meer dan de normale consulttijd (± 10 min.) nodig hebt, of als u met meerdere personen op het spreekuur wenst te komen, geef dit dan aan bij het maken van de afspraak. Er wordt dan meer tijd voor u gereserveerd. Bij het maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Dit doet zij om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. Uiteraard is de assistente verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.
Tip: Na dat u een account heeft aangemaakt kunt u voor eenvoudige niet-spoedeisende klachten via de website online een afspraak maken of een e-consult aanvragen.
 
Telefonisch consult
Als u uw huisarts telefonisch wilt spreken, dan kunt u dit voor 13.00 uur doorgeven aan de assistente. U wordt dan teruggebeld.
 
Visites
Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmethoden zijn, zullen wij u vragen naar de praktijk te komen. Is dit niet mogelijk, dan bezoekt een van de huisartsen u ’s middags thuis.

Huisartsen

In onze huisartsenpraktijk zijn drie huisartsen werkzaam, Dhr. van de Rijt, Mw. Grim,  Dhr. van den Broek.  Wij streven er naar dat een patiënt steeds bij dezelfde huisarts komt. Bij spoed of afwezigheid van de huisarts kunt u bij een van de andere artsen terecht.
Als huisartsen werken wij volgens de reguliere (dus niet de alternatieve) geneeskunde.

De praktijk leidt artsen op tot huisartsen. Deze artsen zullen steeds gedurende een jaar in onze praktijk werkzaam zijn. Aanvankelijk werken zij onder directe supervisie van een van de huisartsen en zullen geleidelijk steeds zelfstandiger spreekuren, visites en verrichtingen doen.

P.H. van de Rijt

Huisartsen

BIG nr 9031271701

F. van den Broek

Huisartsen

BIG nr 59912021801

V. Grim

Huisartsen

BIG nr 19056386201

Praktijkverpleegkundigen

In onze huisartsenpraktijk zijn ook twee praktijkverpleegkundigen werkzaam.
Zij verlenen zorg aan patiënten met een chronische aandoening zoals COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast houden zij zich bezig met ouderenzorg. Zij hebben hiervoor zelfstandige spreekuren. Alle behandelingen worden met de huisartsen besproken en zijn protocollair vastgelegd. Op verzoek van de huisartsen gaan zij op huisbezoek om thuissituaties te inventariseren. Daarna coördineren zij, indien nodig, het contact met andere hulpverlenende instanties.

Renate van de Pol

Praktijkverpleegkundige

BIG nr 19013810930

Lisette Rovers

Praktijkverpleegkundige

BIG nr 29005661430

POH-GGZ

De huisartsenpraktijken in De Kroonsteen en De Vuursteen en huisartsenpraktijk Overasselt  hebben samen Praktijkondersteuners Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) in dienst.

De huisarts kan u naar de praktijkondersteuner GGZ verwijzen bijvoorbeeld bij spanningsklachten, angstklachten, depressieve gevoelens, slaap- of rouwproblemen. In een gesprek bekijkt de praktijkondersteuner GGZ samen met u welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie het beste bij u past. Dit kan bijvoorbeeld een aantal gesprekken bij de POH-GGZ zelf zijn of een verwijzing naar een psycholoog, psychiater, maatschappelijk werker of andere hulpverlening.

De kosten voor een consult bij de POH-GGZ vallen onder de reguliere huisartsenzorg. Dit houdt in dat hiervoor het eigen risico niet wordt aangesproken en er ook geen eigen bijdrage geldt.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

Joyce Kersten

Praktijkondersteuner GGZ

BIG nr 59019082230

Rianne Rouw

Praktijkondersteuner GGZ

BIG nr 40819176830

Doktersassistentes

De doktersassistentes hebben een groot aantal taken. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en geven telefonische adviezen, zo nodig na overleg met uw huisarts.
Om het spreekuur zo goed mogelijk te kunnen plannen, zullen de assistentes u soms vragen naar de reden van uw afspraak. Zij hebben net als de artsen geheimhoudingsplicht.

Tevens zijn zij opgeleid om een aantal medische handelingen uit te voeren.
Na afspraak kunt u terecht voor o.a. wondverzorging, verwijderen van hechtingen, bloed- en urineonderzoek, het geven van injecties, bloeddruk meten, tapen, gehoortesten, oren uitspuiten, het behandelen van wratten en het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Praktijkmanager

Het takenpakket van de huisarts is de laatste jaren verzwaard vanwege een verschuiving van taken van de tweede naar de eerste lijn. De praktijkmanager ondersteunt de huisartsen in allerlei niet-medische zaken om hen zo in staat te stellen hun primaire medische taken zo goed mogelijk te vervullen. Zij heeft daardoor een centrale rol binnen de huisartsorganisatie en  heeft o.a. taken op het gebied van: Personeel en personeelsbeleid (HR), Communicatie, Innovatie, Kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbeleid, Organisatie, Samenwerking (intern en extern), Facilitair en  Financiën.

De praktijkmanager werkt bij de vier huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij Gezondheidscentra Samen Gezond.

Deze praktijk vindt u op de eerste verdieping van gezondheidscentrum De Kroonsteen
Schoolstraat 8 – 6581 BG – Malden

Plattegrond
Klik hier voor een routebeschrijving met plattegrond.

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en daarom zijn er voor u als patient geen extra kosten verbonden aan een bezoek aan uw huisarts. Ook wordt uw eigen risico niet aangesproken wanneer u uw huisarts bezoekt. De huisarts declareert rechtstreeks bij uw verzekeraar.

Let op!
Kosten voor vervolgonderzoeken of zorg buiten de praktijk worden wél met uw eigen risico verrekend, zoals:

  • voorgeschreven medicijnen
  • laboratorium- of röntgenonderzoek
  • specialistisch bezoek/onderzoek in het ziekenhuis
  • teleconsultatie (overleg tussen huisarts en specialist)

Voor meer informatie over vergoedingen uit het basispakket kijkt u op de website van de Rijksoverheid.

Er is één huisartstarief, dat buiten het basispakket van de zorgverzekering valt, namelijk reizigersadvisering en reizigersmedicatie. Het kan zijn dat u daarvoor wel aanvullend verzekerd bent. Hiervoor kunt u het best uw verzekeraar of uw polis raadplegen. Het tarief voor reizigersadvisering verschilt per huisartsenpraktijk.

Het aantal patiënten dat niet op een afspraak verschijnt, is de laatste jaren sterk toegenomen. Het aantal patiënten dat een afspraak op het spreekuur van de huisarts of praktijkondersteuner wil maken neemt ook nog steeds toe. Het is daarom erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Om dit terug te dringen zullen wij deze gemiste afspraken bij de betreffende persoon in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet! Bent u verhinderd, dan stellen wij het zeer op prijs dat u zich tijdig (minimaal 24 uur van te voren) bij ons afmeldt, zodat de plek die daarmee vrijkomt door iemand anders kan worden ingevuld.

Indien er geen sprake is van een tijdige afmelding, brengen wij de volgende bedragen in rekening:
Enkele afspraak: 10 euro
Dubbele afspraak: 20 euro (hieronder vallen ook alle consulten bij de praktijkondersteuners).

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Tarieven laboratoriumonderzoek:
Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren.Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn en voor de privacybescherming