Formulieren – Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven – Malden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Formulieren

Het komt steeds vaker voor dat allerlei instanties om een medische verklaring vragen. Deze verklaring mag uw eigen huisarts niet afgeven, omdat hij of zij geen objectief en onafhankelijk oordeel kan geven.

Mocht een instantie toch medische informatie nodig hebben, dan kunnen zij een onafhankelijke arts aanwijzen of door hun medisch adviseur informatie laten opvragen.

We hebben in de praktijk een folder met verdere uitleg, die u eventueel kunt meesturen naar de vragende instantie. U kunt deze toelichting hier downloaden.

Informatie verstrekken wij overigens alleen als daar een getekende verklaring bij zit dat u daarmee akkoord gaat.

Het is belangrijk dat uw juiste adres, telefoonnummers, e-mailadres, apotheek en verzekeringsgegevens in de praktijk bekend zijn.
Wij verzoeken u een wijziging in deze gegevens of de geboorte van uw zoon of dochter zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Dit kan door het invullen van het online wijzigingsformulier:

Het medische dossier is een belangrijk document. De arts is wettelijk verplicht om deze op zorgvuldige wijze te beheren. Voorkomen moet worden dat derden er zonder toestemming van de patiënt kennis van kunnen nemen.
Daarom gelden strenge regels indien uw medisch dossier en /of dat van uw gezinsleden overgedragen moet worden aan uw nieuwe huisarts.
U kunt de folder ‘Overdracht medisch dossier’ hier downloaden.

Het ingevulde en ondertekende formulier, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs kunt u afgeven in de praktijk of opsturen naar ons.

Met dit formulier kunt u aangeven of u toestemming geeft aan uw zorgverlener(s) om gegevens uit uw patiëntendossier te laten inzien door andere zorgverleners zoals de huisartsenpost en (ziekenhuis)apotheek.
Dit formulier kunt u hier downloaden, printen en na invullen afgeven bij de assistente of opsturen naar de praktijk.
Meer informatie over toestemming geven en het beschikbaar stellen en inzien van medische gegevens vindt u hier.