Onderzoeken – Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven – Malden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Kroonsteen Boven
Schoolstraat 8 6581 BG
Malden

Onderzoeken

SHO (Stichting Huisartsenlaboratorium Oost) is op maandag t/m vrijdag aanwezig op de benedenverdieping van het Gezondheidscentrum De Kroonsteen 8.

Bloedafname kan alleen op afspraak gedaan worden.

Bel nummer 088-999 77 77 of maak een afspraak via de webiste www.sho.nl.

U kunt met uw ingevulde bloedformulier plaatsnemen in de wachtkamer. Ook bloedformulieren van specialisten zijn goed. Een beperkt aantal onderzoeken dient in het ziekenhuis geprikt te worden (bloedgassen, stollingsonderzoek)

Voor bloedafname kunt u ook terecht bij het SHO, Kamerlingh Onnestraat 18, 6533HL Nijmegen.

Klik hier voor een overzicht van de tarieven voor laboratoriumonderzoek e.d. van het SHO (Centra voor medische diagnostiek). Dit zijn vastgestelde tarieven door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Als u pijn heeft bij het plassen, of heel vaak moet plassen, is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken. Vooral vrouwen kunnen nogal eens last hebben van een blaasontsteking. Ook bij mannen en kinderen moet bij deze klachten de urine worden gecontroleerd. U kunt de urine vóór 10:00 uur ’s morgens inleveren bij de assistente. U wordt dan gevraagd een kort vragenlijstje in te vullen.

Diverse aandoeningen kunnen door de huisarts behandeld worden. Het gaat bijvoorbeeld om ontsierende moedervlekken, bultjes in of op de huid, verstopte talgklieren en ingroeiende teennagels. Het is noodzakelijk eerst op het huisartsenspreekuur te komen voor beoordeling of behandeling in de praktijk mogelijk is en hoeveel tijd ingepland moet worden.

Op de praktijk worden hartfilmpjes gemaakt door de doktersassistente. Dit gebeurd echter uitsluitend op indicatie en na voorafgaand onderzoek door de huisarts. Een ECG in het kader van preventief, screenend onderzoek (“check-up”) is meestal niet zinvol.

Alle mensen van 60 jaar en ouder komen in aanmerking voor de griepprik.
Dat geldt ook voor mensen onder de 60 jaar met hart- en/of longaandoeningen, suikerziekte, nierpatiënten en mensen met verminderde afweer. Bij hen kan griep ernstige gevolgen hebben.Als u tot een van deze doelgroepen behoort, is het voor u belangrijk een griepprik te halen.
Let wel, een griepprik helpt alléén tegen griep veroorzaakt door het influenzavirus.Iedereen die voor de griepprik in aanmerking komt krijgt in de tweede helft van oktober een oproep thuis gestuurd. Indien u op 1 november nog geen oproep heeft ontvangen, neem dan in de eerste week van november contact op met de assistente.Als u niet behoort tot de risicogroep en toch een griepprik wilt, komen de kosten voor uw eigen rekening.

Bij chronische longaandoeningen, zoals astma of COPD (emfyseem), kan met dit onderzoek bepaald worden hoe het met uw longen gesteld is. Dit gebeurt op verwijzing door uw huisarts of praktijkondersteuner. Bij dit onderzoek (ook wel spirometrie) wordt u gevraagd meerdere malen op een mondstuk met kracht in-en uit te ademen. Soms wordt het onderzoek herhaald nadat u een medicijn heeft moeten “puffen”.

Twee huisartsen hebben zich gespecialiseerd in oogheelkunde. In de praktijk is hiervoor speciale apparatuur aanwezig. Het is daardoor mogelijk om beter vast te stellen wat de oogheelkundige problemen zijn. Soms is na onderzoek duidelijk of u al dan niet met spoed naar de oogarts moet of dat u beter bij de opticien terecht kunt met uw probleem.

Afspraken voor een uitgebreid oogheelkundig onderzoek maakt u in overleg met uw eigen huisarts.
Houdt u er rekening me dat bij een dergelijk onderzoek de ogen vaak gedruppeld worden en u enige tijd wazig ziet. Het is dan niet mogelijk om bijv. zelf met de auto naar huis te rijden.

Download hier het formulier met instructies voor als u binnenkort een afspraak heeft voor een oogheelkundig onderzoek.